Kompresory


>

"Kompresja" powietrza

kompresor Kompresory są to urządzenia takiego rodzaju, których zadaniem jest dosłownie „kompresja” powietrza, czyli zwiększenie jego ilości na konkretnej przestrzeni. Inaczej mówiąc, kompresory powietrza służą do „upychania” w jednym miejscu większej ilości powietrza, niż może się ono zmieścić w naturalny sposób.

W ten sposób wytwarzane w środku urządzenia ciśnienie może być wykorzystywane do różnych celów, w tym najczęściej przemysłowych oraz w różnego rodzaju narzędziach, które wykorzystują sprężone powietrze do swojego funkcjonowania. Jest tak na przykład w młotach pneumatycznych, gwoździarkach, zszywaczach, szlifierkach, czy też różnego rodzaju pistoletach natryskowych bądź też kluczach pneumatycznych. Ze względu na typ pracy kompresory podzielić można na wyporowe i dynamiczne.

Te pierwsze z kolei dzielą się znowu na tłokowe, śrubowe oraz spiralne. Charakter ich funkcjonowania polega na tym, że napełniana i opróżniana jest komora powietrzna. Z kolei kompresory dynamiczne wykorzystują wbudowane w nie różnego rodzaju urządzenia obrotowe, po to, żeby przyśpieszać procesy zwalniania powietrza. Innymi słowy, kompresor dynamiczny wykorzystuje prędkość powietrza, żeby zwiększyć jego całkowite ciśnienie. Takiego rodzaju urządzenia potrzebują również specyficznego źródła energii. Dlatego dodatkowo można wyróżnić szereg innych rodzajów kompresorów. Będą to między innymi: bezolejowe, olejowe, z wytwornicą azotu a także gazowe.

W zależności od potrzeb, a także nakładów finansowych związanych z kupnem odpowiedniego rodzaju paliwa potrzebnego do napędzania kompresorów, stosuje się kompresory w różnych dziedzinach przemysłu.

Copyright @ 2011